Ski Tycoon

Ski Tycoon

Các trò chơi tuyết tốt nhất trò chơi nhàn rỗi!
4.6 / 5

  • 1.4.3
  • Android 4.1+
  • Everyone
  • 50000
  • 50,000+
Quản lý các trạm trượt tuyết của bạn! Nâng cấp máy móc của bạn, chào đón nhiều khách hàng hơn và trở thành người quản lý giàu nhất còn sống!

- Mở khóa thế giới
- Chào mừng TẤN của người trượt tuyết
- Nâng cấp máy của bạn để kiếm thêm tiền
- Kiếm hàng triệu và hàng tỷ đồng khi bạn ngoại tuyến
- Nhấn để tăng năng suất của trạm
online